Avís legal

El domini edicionspractiques.com és una pàgina web propietat de Josep Canal de Diego amb direcció a C/ Sant Agustí 2, 17003 Girona, CIF 40300342H i té per objecte la comercialització i informació sobre els productes que l’editorial comercialitza. Els serveis i productes oferts per Edicions Pràctiques a la seva pàgina web estan subjectes als termes i condicions expressament detallats en cada moment i accessibles des d’aquesta pàgina, així com a les disposicions legals vigents en cada moment.

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa o accessibles des d’ella, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, sense que Edicions Pràctiques pugui tenir cap responsabilitat per aquests usos .

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (incloent el codi font, imatges, textos, gràfics, etc.) estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, trobant tots els drets reservats.

Queda terminantment prohibida la reproducció de qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés del posseïdor dels drets. Si té algun dubte referent a això, o està interessat en reproduir algun article d’aquest web, o si considera que algun contingut d’aquesta pàgina viola els seus drets sobre propietat intel·lectual, si us plau, contacti amb l’editorial mitjançant l’adreça de correu info@edicionspractiques.com

Enllaços externs: A través de les pàgines d’edicionspractiques.com l’usuari podrà accedir a altres llocs web mitjançant enllaços existents en aquesta pàgina. Atès que les mateixes són d’exclusiva responsabilitat dels seus titulars, edicionspractiques.com està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de les mateixes o dels seus continguts, que són totalment aliens l’editorial i que, en conseqüència, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, opinions arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.

En cap cas, el propietari del web es fa responsable de les opinions abocades pels usuaris i col·laboradors en els fòrums, reservant-se, en tot cas, el dret a publicar o cancel·lar qualsevol opinió que consideri lesiva de drets de tercers, o vagin en contra de la política del web.

Si el propietari del web entengués que qualsevol usuari està incorrent en un mal ús del web o dels seus continguts, o simplement està actuant de mala fe, procedirà a la immediata cancel·lació de l’accés a aquest website a aquest usuari per tots els mitjans tècnics que el propietari cregui oportuns.

El domini de edicionspractiques.com compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i agafa-gura la confidencialitat el tractament de les seves dades personals.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina edicionspractiques.com, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals de Girona.

L’accés a la pàgina web de edicionspractiques.com, implica l’acceptació de totes les condicions expressades, que podran ser modificades pel propietari del web en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris.